тел. (099) 330-52-20
e-mail: info.hushai@gmail.com


ФОТО   ХУШАЙ

ГРОМАДСЬКА   ОРГАНIЗАЦIЯ
<<АСОЦIАЦIЯ   ХРИСТИЯН
ЮРИСТIВ   <<ХУШАЙ>>

Загальна інформація про громадську організацію:
Громадська організація «Асоціація християн юристів «Хушай» є неприбутковою громадською організацією, яка створена на основі єдності інтересів і прагнень членів Організації для спільної реалізації ними своїх прав та свобод.


Метою діяльності громадської організації є

Членами Громадської організації можуть бути
фізичні та юридичні особи, які висловили своє бажання стати членом Організації та в установленому Статутом порядку прийняті до складу членів Організації.